Toprağı değil bitkiyi besleyen akıllı otomatik sulama çözümleri, damla sulama ile otomasyon sistemlerini bir araya getirerek üründen alınan verimi ve sağlanan tasarrufu daha da arttırır.

Bitkiden en yüksek kalite ve verimin elde edilebilmesi için; su ve hazırlanan gübrenin zamanında ve bitkinin gereksinim duyduğu şekilde verilmesi çok önemlidir. Fertigasyon için önemli olan; sera içerisinde güneş ışığından toplanan radyasyon miktarına karşılık olarak ne kadar su verilecek olduğudur. Bunu en doğru şekilde yapabilmek için ileri teknoloji ve teknik bilgi doğrultusunda oluşturulan iyi bir sulama ve gübreleme sistemi otomasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Otomatik sulama ve gübreleme sistemleri ile bitkilerin besin maddelerinden eC-pH değerlerine göre maksimum düzeyde faydalanması sağlanmaktadır. Bitki beslenmesinde homojenlik sağlanabilmektedir.
– Gübre kullanımında %30 a varan tasarruf sağlanabilmektedir.
– Gübreleme ve sulama işlemleri kullanıcı verilerine göre otomatik olarak zamanlanıp başlatılabilmektedir.
– Topraklarda çoraklaşma ve tuzlulaşma minimuma inmektedir.
– Bitki, bitki besin maddelerinin tamamından faydalanabilmekte bundan dolayı toprakta kirlilik olmamakta ve az gübre kullanımı sağlanmaktadır.
– Parsellere farklı şekillerde sulama ve gübreleme programı uygulanabilmektedir.